onsdag, juli 01, 2009

Stärk barnets rättigheter i socialtjänsten

Barnombudsmannen uttalar sig i ett pressmeddelande där han vill

Stärka barnets rättigheter i socialtjänsten.

– inför skyddsåtgärder för de barn vars vårdnadshavare säger nej till stöd men där de stränga kraven för omhändertagande inte är uppfyllda.
Den senaste tiden har flera fall där barn far illa väckt stor uppmärksamhet och kritik har riktats mot att inte fler åtgärder har satts in för att skydda barnen.
Barnombudsmannen anser, utan att kommentera de enskilda fallen, att barnets rättigheter måste stärkas i socialtjänsten. Vi har vid ett möte i april lämnat flera förslag till förändringar till den Barnskyddsutredning som just nu ser över skyddet och stödet för barn och unga. Barnskyddsutredningen väntas lämna sina förslag till regeringen i juli.

- Vi är oroade över de situationer där föräldrar inte frivilligt går med på att ta emot stöd för barnet från socialtjänsten samtidigt som de stränga kraven för omhändertagande enligt LVU inte är uppfyllda. I dessa fall kan socialtjänsten förlora sin möjlighet att stödja barnet. Jag anser att det krävs en lagändring som ger socialtjänsten bättre möjligheter att stödja dessa barn som är i riskzonen för omhändertagande, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7418

Inga kommentarer: