onsdag, januari 31, 2007

Historien om ödlan

Till:
Länsstyrelsen

För Kännedom:

Under sommaren och hösten har vi funnit vad vi tror är den fridlysta större arten av vattensalamander (Triturus Cristatus).

Då vi finner detta väl värt att anmäla till er för vidare inventering, bifogar vi här en karta där vi har ringat in platser som vi sätt detta djur. Vi har också markerat var vattnet har sitt inlopp och utlopp, då vi även där misstänker att vattensalamandern kan förekomma.

Vi har också funnit salamandern i en pool som inte har nyttjats på lång tid.

Hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att salamandern kan bevaras inom området.

Inga kommentarer: