torsdag, augusti 20, 2009

Gamla Landsvägen Mariefred

Gamla Landsvägen finns i ett område som tidigare hade betäckning Kärnbo Viggeby, numera "Norra skogen".
Landsvägen är den äldsta vägen mellan Strängnäs via Stallarholmen till Mariefred, vägen är vacker och slingrar sig fram genom skogen. Den ansluter till Målartorpsvägen, som leder till Slottsbrinken och sen ner till byn...Mariefred.

Idag används vägen av markägare för att komma till och från sina marker. Och för oss som gillar att komma till svamp och blåbärsskogen, för hundpromenader, ryttare och motionärer, och en och annan moped och cykel.
Landsvägen betyder mycket för många människor här i området!

Nu vill ett byggföretag som äger marken i området bygga 50 hus.

I detaljplanen anges att ”i Norra skogen föreslås en lantlig förtätning av bostäder, framförallt i skogsbryn, längs vägar och i anslutning till befintlig bebyggelse, där man kan bygga vidare på en bykaraktär”.

För mig är 50 hus ingen förtätning utan flera villaområden eller ett nytt bostadsområde.

I det förra samrådsyttrandet så kunde man läsa följande i samrådshandlingarna.

Kontoret bedömer att ett 10 meter brett område inte får bebyggas utmed Gamla Landsvägen, vilket är bredare än brukligt, är lämpligt beaktande.
Samt att utfartsförbud har lagts till på plankartan för att Gamla Landsvägen inte ska kunna användas som in och utfart till de nya tomterna samt att anslutning av g-område mot gamla Landsvägen ersätts av naturmark. Den allemansrättsliga tillgängligheten till området förändras inte av detaljplanen.

Detta var vi väldigt nöjda med, men sedan i nästa samrådshandling som vi nu tagit del av kan man läsa följande...

Nya vägar ska anläggas. Vägarna ska utföras med 1 meter sidobana,
4,5 meter hårdgjord körbana och 0,5 meter kant för snöupplag.
Gamla Landsvägen, som löper utefter planområdets västra sida, föreslås
breddas i den södra delen och kunna användas som tillfartsväg för den mittersta bebyggelsegruppen.

Sen kan man också läsa om tillgänglighet i det senaste nya förslaget.

Gatorna ska utföras med hänsyn till handikappades möjlighet till framkomlighet i närområdet.
Ingen del av gatorna lutar mer än 7 %

Nu till bilden, kvinnan på åkern är 1.65 vilket gör att nivåskillnaden mellan vägbanan och åkern är ca 1,50 m.

Hur tänker man här! Ska vägen sänkas eller ska åkermarken höjas!!!

Skyddet för Gamla Landsvägen återinförs.
Bebyggelsen på södra delen (åkermarken) tas bort.
En minskning av antalet hus till högst 20 och en utökning av tomtstorlekarna(för att i någon mån komma i närheten av FÖPens skrivelse om lantlig förtätning).
Större hänsyn ska visas till befintlig byggnation genom ökat avstånd.
Detta har Mariefredspartiets Birgitta Elvingson yrkat i plan och bygg!

Så här uttryckte min granne sig i ett mail som jag fick.
Ofta är vi rätt så duktiga på att skydda hus (kulturminnesmärkning) och stadsdelar, men urusla på att skydda bevaransvärda lantliga miljöer utan hus.
Framförallt för att det är en så vacker plats med starka kulturhistoriska kopplingar.
En miljö vi inte kan återskapa.
Det är tänkvärt eller hur!

Målartorp 1:13, del av Mariefred, detaljplan, samråd
http://www.strangnas.se/upload/samhalleoutveckling/plan/aktuella%20planer/Målartorp/%20Planbeskr.pdf

FÖP Mariefred-Läggesta 2007
http://www.strangnas.se/Samhalle--utveckling/Samhallsplanering/Oversiktsplan/FOP-Mariefred-Laggesta/

12 kommentarer:

Anonym sa...

Utbyggnad
En måttlig utbyggnad i jämn takt är viktigt. Mariefreds utbyggnad bör ske i riktning från Slottsbrinken i sydvästlig riktning mot Svansta och Årby.

Anonym sa...

Kulturhistoriska kvalitéer, där behövs speciell hänsyn tas vid exploateringsfrågor

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Anonym!

Är det en anonym politiker som skriver detta eller!

Man kan tro det är en centerpartist, detta är ju väldigt bra tankar.

//Cattis

Anonym sa...

Håller med om att vi skyddar hus men inte miljöer – ett hus kan man riva eller bygga om, kulturmiljöer och natur som förstörts har gått förlorad för alltid.

//Bevara kulturmiljöer

Anonym sa...

Tredje Backe 55 bostäder
Manheim ?
Målartorp 50 villor
Norra skogen 34 villor
Slottsbrinken 15 villor
Hedlandet öst 14 villor
Lotorps Udde 17 villor
Södra Årby 1000 bostäder
Rättaren ?
Lotorp 100-150 bostäder

Från småskaligt till en större ort.
Hur kan vi bevara Marefreds unika karaktär i framtiden.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Anonym!

Hur stort ska det bli, hoppas att vi kan bevara småstadkaraktären för att behålla våra turister
Gokväll
//Cattis

Dag Bremberg sa...

De anonyma inläggen är bra. Listan över bostadsprojekt är dock tyvärr ännu längre. Nära i tiden ligger byggande av 200 bost på Hammarängen plus inne i Hammaren plus en ny etapp vid Tredje Backe, snart kommer väl nytt förslag om Fågelsången osv.

Och svaret på frågan är: nej, man kan inte bevara småstaden samtidigt som man fördubblar befolkningen. Mariefred kommer att bli som Strängnäs, vilket väl antagligen är normen för de styrande, men inte för oss som valt att bo i Mariefred.
Cattis, centerpartister brukar hålla med ibland när vi kritiserar den ohämmade exploateringen, men hur många gånger har de faktiskt röstat emot? Två gånger vad jag kan minnas, och då är det ändå flera såna ärenden varje månad, år efter år...

Bitte sa...

Men - den där söta salamandern, då? Satte inte den p för byggplanerna? Jag tror fö att Mariefred måste få växa. Sen finns det självklart bättre och sämre ställen att bygga på!
Och vad innebär det egentligen att bevara "småstaden"? Fråga hundra personer, och hundra olika svar levereras!

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Mycket bra att det kommer kommentarer på vad som kan anses vara värt att tänka på när det skall byggas, kan bara hålla med om att fler politiker borde stå för det som man skrivit i sina valprogram, det är bara att kolla på de övriga partiernas sidor, för att stilla undra varför man inte hör någon yttra en åsikt eller yrkan på annat än att tillstyrka allt.(nästan)

//Cattis

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Bitte!

I den nya samrådshadlingen, så har man tagit hänsyn till ödlor, men jag tror inte det gäller de 20 hus som tillkommit på åkern.

I den nya detalplanen är förslaget mycket mer hus på nästan lika stor yta som i den förra handlingen.

Det är nu större risk att man kör över en och annan ödla.

Självklart så ska Mariefred växa, men frågan hur fort och fel det kan bli, innan nån reagerar..

Att låta Mariefred växa är självklart, men det kanske vore bra om vi som bor på orten kommer med synpunkter, så att det finns ex, parkeringar så det räcker.

Träffar många som funderar och har väldigt många bra infallsvinklar.

Mariefreds unika karaktär kan kanske vara olika men det gäller att vi bygger så att alla turister kommer tillbaka, det vore också väldigt bra om man kunde locka dem att stanna ett par dagar..
Hoppas nu att gästhamnen blir toppen inför nästa säsong.

Självklart kan man inte tillgodose allas åsikter men det kanske skulle bli hyffsat bra om minst hundra personer framförde sina åsikter inför ett planförslag.

//Cattis

kvinnodemokrat sa...

Samhällets utveckling är tydligen ok så länge den inte kommer för nära idyllen på landet.
Förstår du inte att ökad inflyttning av permanentboende skapar förutsättninga för att behålla vård, skola och äldreomsorg i Mariefred.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Kvinnodemokrat!

Jag tror på inflyttning! Men trots att Stallarholmen växer så det knakar, så läggs nu Selaöhemmet ned och tvingar bort folk från byn.

Har inget emot att det blir hus på landet, läs mina och andras synpunkter på vad vi vill få till...

Självklart ska ett samhälle växa men inte hur mycket som helst på för kort tid..

Skola och omsorg är ju inte något som går lysande i vår kommun.
Frågan kanske är hur vi förvaltar det vi har eller har haft..
Vad som skulle har gjorts eller borde ha hänt..
När det flyttar in folk på mycket kort tid så kostar det mer än vi får in.. Och har man inte tänkt till innan så blir det en kassabrist om man inte har sparat för att investera!

Jag ser gärna mer hus på landet!
Men frågan är hur stort Strängnäs behöver vara!
Tror inte på att en större inflyttning skulle lösa de problem vi har idag, att hela tiden växa kostar pengar.
Så det är nog inte hela sanningen,
att mer folk på byn löser problemet.

Sen så kanske jag bor mitt i byn en vacker dag, Mariefred ska ju växa som det står om i FÖPen, och djur är något som finns i bur på skansen.


//Cattis