måndag, december 07, 2009

Kanske något för vår kommun

Knepen som gör att skolorna lyckas.
Man har en samsyn på mål och inriktning för verksamheten. De politiska partierna är eniga om övergripande mål och strategier. Från politiker till tjänstemän finns en samsyn genom god kommunikation, ömsesidigt förtroende och lyssnande politiker som ser verksamheternas behov. DN.se

Tänk om det kunde vara så här enkelt! Det kanske kommer en god fe "Tingeling" till Strängnäs en vinternatt och vips så.........
Eller så öppnar tomten ett paket... och alla förstår hur viktigt det är med barns bästa!!

Så!
God kommunikation
Ömsesidigt förtroende
Lyssnande politiker

Inga kommentarer: