onsdag, oktober 21, 2009

Flyttkarusellen i Strängnäs kommun

Tosteröskolans verksamhet flyttas till Karinslundsskolan och Nya skolan slipper Campusflytt. Det är majoritetens förslag som väntas klubbas på kvällens BUN-möte.

Tvingas Nya skolan flytta en gång till om man inte flyttar på Tosteröskolan!
Arbetsro, arbetsro, eller varför inte arbetstro att det nu ska bli bra!
Som kommunbo och medborgare i Strängnäs ska man ges möjlighet att påverka de kommunala besluten. De politiska partierna har en särställning i den demokratiska processen och det ställer krav på dem.
Om de får möjlighet vill säga!
I dagens tidning beskriver personalen att rektorn fick munkavle (Den artikeln finns inte på nätet)
Vi vill inte vara medborgare som sist får veta hur ni hanterar våra gemensamma pengar, med vilken rätt, att i det tysta styra med (demokratin) genom odemokratiska vägar i slutna salar och i tysta rum. Det är inte hållbart i längden, att lägga ned och förstöra väl fungerande skolor, kommer att kosta, både förtroende och tillit på mycket lång sikt.
Var finns det en väl genomlyst Barnkonsekvensanalys!
Tosteröskolan

Ett litet lästips oxå!

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Ja, man undrar sannerligen om galenskapen frodas i korridorerna idag?

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Mats!

Hoppas och tror att detta snart går över.
Idag är det väldigt mycket Strängnäs i tidningen igen...
Undrar vad våra grannkomuner tänker om oss..

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Vad kostar själva flytten till Karinslund?
Vad kostar det att köpa nytt för att fylla alla rum?
Vad kostar det att återskapa 15 års strävan för att nå hållbar utveckling.
Är det ok att ha hönshus på Karinslunds skolan, stör inte tuppen, om man nu ska ha en tupp
Barnkonsekvensanalysen, belyser inte utifrån barnombudsmannens modell.
Hur efterlever man besluten fattade av KF sedan tidigare.
Trafiksäkerhetsfrågor, hur tänkte man här till och från skogen, och hur?
Blir det svårt att få till ”naturen” som ett naturlig del av vardagen?
Hur har den politiska beredningen av ärenden gått till.
Kommer flytten vara av så bra kvalitet att det känns naturligt som förstahandsval, inför Ht 2010.
Vad ska Tosteröskolan använda till sen?
Hyra för tomma lokaler är också dyrt.
( Finns det planer på att flytta den redan ihop flyttade ”nya skolan”)
Vad kostar det om föräldrar väljer en annan särskola på annan ort, elevpeng plus resor…
Kan man tro att det hela går med vinst.
Kan det vara så att det inte är en vinst på 3 mille?
Vad händer med det fria valet av skola?
Låt oss till sist hoppas att utgången av BUN: s möte ikväll utgår utifrån barns bästa, så att pedagoger och övrig personal får arbetsro, så att barn och personal får en tro på framtiden, så att de i fortsättning kan fullfölja sitt engagemang för en hållbar utveckling.
Hoppas på en tillvaro med tilltro som vilar i en arbetsro till att värna om barns bästa att fullfölja stegen i Strängnäs kommuns skolor, så att vi kan vara en dynamisk idyll i en kommun som har nära till Mälaren.

Med vänlig men dock lite extra watt i blåslampan!
//Cattis

mariavb sa...

Hej Cattis ! Det finns en låsning hos de klassiska Socialdemokraterna mot att sälja Karinslund, därav har de landat i detta idiotiska beslut. Man vill inte göra sig av med kommunal egendom. Det är en slags " amputationsångest " som man har. Det är också orsaken till att de aldrig vill avyttra någonting ur de kommunala bolagen, vilket är en väldigt osmart inställning. Vi behöver mer smarta lösningar, vi behöver lämna det gammelkommunala inskränkta tankesättet och vi behöver inse vad det är som är väsentligt ! Bra fungerande skolor är mycket väsentligt !

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Maria!

Att sälja en redan tom skola är det bästa alternativet än att flytta ännu en gång, till en tom skola som ska ändras och fixas utrustning till, samt anpassning och ombyggnation, det kan ju inte vara helt gratis.


Att tvångsförflytta en grön oas till en skola som inte kan komma i närheten av det som erbjuds barn och pedagogoer idag är svårt att läsa om. Varför!

Det måste ju finnas bättre förslag..och lite mer tankar för att förbättra. Tosteröskolan är ju också mycket bra på hållbar utveckling, det borde tas tillvara och utvecklas.

Ha en skön helg//Cattis