fredag, oktober 17, 2008

En kväll i feruari 2008

Så här började det – Mariefred

Onsdagen den 6 februari läser jag ärendena på Mariefredsnämndens dagordning. Jag blir väldigt oroad, framför allt av förskolepersonalens konsekvensanalyser av de föreslagna besparingarna. Samma dag kontaktar jag en annan förälder, bestämmer att protestlistor mot besparingarna skall sättas upp på alla förskoleavdelningar i Mariefred.

Torsdagen den 7 februari sätts protestlistorna upp på samtliga förskoleavdelningarna i Mariefred

Fredagen den 8 februari klockan 9.00 skickas mail till tidningar och Radio Sörmland, med information om vad som är på gång att ske med barnomsorgen i Mariefred. 10.30 ringer Radio Sörmland och vill komma på intervju.
Klockan 12.00 kommer en radioreporter från Radio Sörmland hem till mig för att göra en intervju med mig, en annan mamma och en granne.

Under hela dagen tisdagen den 12 februari sänds inslaget i de lokala nyheterna.

Samma dag går några föräldrar på Mariefredsnämndens möte, trots att Mariefredsnämndens ordförande (m) uppmanar oss att stanna hemma.
Under mötet lyfts punkt tre (Mål och budget 2008 för Mariefredsnämnden) och punkt 4 (konsekvensbeskrivning för skola och förskola avs. Mål o budget -08) bort från dagordningen. Föräldrarna ställer trots allt en del frågor angående besparingarna på skola och barnomsorg under mötet, men får inga svar.

Den 12 februari lyssnar jag på Radio Sörmland att föräldrar i Stallarholmen har haft ett möte där man bestämt att protestera mot besparingarna på Barn- och Utbildningsnämndens möte den 13 februari.

Ringer till en familj i Stallarholmen vi bestämmer att vi ska ses utanför innan mötet.

Vi var några föräldrar från Mariefred som åkte in till Barn- och Utbildningsnämndens möte den 13 februari. Det ställs frågor och lämnas in protestlistorna från oss kommunbor. Vi var ungefär 45 upprörda föräldrar som gick in till Barn- och Utbildningsnämndens möte den kvällen.

Efter mötet byts kontaktuppgifter med föräldrar från Stallarholmen och därifrån startar det gemensamma arbetet för en bra skola/förskola i Strängnäs kommun.

Inga kommentarer: