måndag, oktober 20, 2008

Missnöjet sprider sig

Bra att förskolelärare får arbetskläder.

Men som förälder kanske barna ändå kommer före.
Vi var ju många missnöjda medborgare 10.1 % av de röstberättigade i Strängnäs som gjorde sin unika röst hörd.

Barnkonsekvensanalyser i allt som rör barn är självklart. Så det känns bra att frågan väckte många tankar hos politiker i Bou. Medborgarförslaget om barnkonsekvensanalyser, var ett sätt att väcka frågan.

Vad får man för verksamhet.

Är det gott nog för våra barn, kommer våra barn att må bra i jättestora barngrupper i lokaler som inte är ändamålsenliga, många barn på liten yta ger också hög ljudnivå.

I Eskilstuna har man tagit fasta på att bygga nya avdelningar för att minska antalet barn i barngrupperna för barns bästa.

Är det verkligen rimligt att ha en barngrupp på 18 barn i åldern 1-3 år på 3.5 personal eller 23 barn mellan 1-5 år med 3.75 personal.

Jag ställde denna fråga till Mariefredsnämnden.

Kommer en ny konsekvensbeskrivning göras innan budget för 2009 godkänts?

Svar: Eftersom Mariefreds förskolas budget helt bygger på den tilldelade elevpengen som fastställs av Barn- och utbildningsnämnden kommer inte någon konsekvensbeskrivning att kunna göras av verksamheten här innan beslut är fattat. En konsekvensbeskrivning av den beslutade budgeten kommer att göras.

Det här svaret funderar jag mycket över.

Hur tar man tills sig besluten som tagits sedan tidigare i nämnden.

Inga kommentarer: