torsdag, oktober 30, 2008

Skolverket en anmälan

Ärende 51-2008:929

Skolverket har tagit emot en anmälan från Catarina Hellmark-Eriksson angående brister i förskoleverksamheten i Strängnäs kommun. Kommunen ombeds yttra sig över uppgifterna i anmälan samt redovisa åtgärder i ärendet.

Uppgifterna i anmälan.

Anmälaren beskriver att budgeten för 2008 beslutades sent och att medlen för verksamheten minskade jämfört med tidigare år samt redovisar åtgärder och initiativ från berörda förskoleföräldrar. Vidare beskriver anmälaren ett antal konsekvenser av den planerade omorganisationen vilka även beskrivits av berörda chefer i deras konsekvensanalyser och handlingsplaner med anledning av den tilldelade budgeten. Catarina Hellmark-Eriksson har även inkommit med ett antal frågor till Mariefredsnämnden som hon fått svar på.

Strängnäs kommun har strukturella problem med minskade elevkullar och för höga lokalkostnader. Barn- och utbildningsnämnden har under två år haft betydande underskott. Arbete med att komma tillrätta med problemen pågår. Ett led i detta arbete är att anpassa organisationen efter tilldelade medel.

Redovisning av åtgärder.

Sparåtgärderna i verksamheten har gjort att många medborgare agerat på olika sätt. Sedan i maj har kommunen ett annat polititikst styre. Den nya majoriteten har tilldelat barn- och utbildningsnämnden ytterligare 10,1 miljoner kronor för åtgärder inom skola och förskola.
pengarna kommer i huvudsak att användas för att höja personaltätheten i förskolan och till barn/elever i behov av särskilt stöd i förskola/skola.
En utredning om skolornas/förskolornas lokalbestånd/organisation pågår. Beslutet med anledning av utredningen beräknas tas i Januari 2009

5 kommentarer:

Anne sa...

Bra initiativ! Jag kan inte förstå varför man spar kostnader genom att kapa personaltätheten. Vem har undersökt vad det kostar att ha tillräckligt med personal så att både personal och barn mår bra? Tar man inte in den informationen när budgeten läggs? Det handlar om våra barn som behöver glada, friska, tålmodiga vuxna för att bli stora!!! Kommunen vill väl att invånarna jobbar och betalar skatt!!? Det känns tungt när man vet att dagiset är en förvaring...

Anonym sa...

Verksamheten på förskolorna i Mariefred och Stallarholmen, kan inte kallas förskoleverksamhet i skollagens mening! Den budget som tilldelas är alldeles för snålt tilltagen - det leder till att elevpengen går till fasta kostnader, och ingenting blir kvar till personal och verksamhet. Varje dag som går är en förlorad dag när det gäller pedagogik och utveckling, men man kanske skall vara nöjd med att man får hem en en unge utan några synbara skador - eller? Gränsen för vad som kan accepteras är passerad, och samtidigt vet jag att nya besparingar och varsel kommer! När kommer relevanta åtgärder som leder till en förbättrad vardag för våra barn att vidtas?
/Maria

Anonym sa...

Hej!

Känner att detta är nog bara början, osthyvelns tid är nu här.

Det är inga tunna skivor det är frågan om

Förskolan skall ju vara det första steget i utbildningssystemet.

Som förälder känner man sig väldigt utlämnad till kommunens barnpassning.

Är det dax att se sig om efter alternativ.

Barnens rätt till en trygg tillvaro.

Vem ska säga stopp

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej!

Håller verkligen med er, det är inte och ok. Vi måste göra något.

Vi får fortsätta som planerat nästa stopp är vårt strategimöte.

Det kanske är så att vi får ta till åtgärder.

Hoppas att morgondagen är bra, så att vi kan ha en skön helg.

Många tankar om hopp.

//Cattis

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Anne!

Funderar på om du fått något svar Ännu!

Jag väntar på svar också!

Ha det gott//Cattis