måndag, april 20, 2009

Reviderad budget för Mariefredsnämnden 2009

Mariefredsnämnden Dnr MFN/2008:99-041

Beslutsärende i Mariefredsnämnden 2009-04-21

2.2 Förskolan
Förskolans sparkrav under 2009 notsvarar ca 1,14 miljoner kronor
Sparförslag
Lokaler
De två en-avdelningsförskolorna Björnbäret och Eken är uppsagda och kommer att vara avyttrade inför hösten. Ekksstubben är uppsagd från 30 juni 2009. Totalt innebär detta en besparing för kommunkoncernen på 650 000 kr under 2009 och det dubbla under 2010.
Uppsägningen av Ekstubben förutsätter dock att projekteringen av den ny förskola fortsätter enligt planerna och att den finns färdig att tas i bruk i januari 2011. I annat fall kommer provisoriska lösningar åter att bli nödvändiga.

Inköp
Stor återhållsamhet med inköp och att man strikt håller sig till avtal och nettoprislistor kan ge vissa spareffekter som i dagsläget dock är svåra att bedöma storleken av.

Personal
Den största delen av sparbetingen måste tas inom personalbudgeten i form av
-Minskade vikarietillsättningar
-Minskade öppettider för förskolor med endast två eller tre avdelningar
-Lägre personaltäthet

Barnchecklista
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu och i framtiden
JA
Är beslutet belyst ur barnperspektiv
Ja
Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller socialställning.
Ja
Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening.
Nej

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att vi vet att det kommer att drabba våra barn!
Och vem tar ansvar för detta, vi föräldrar får se resultatet i vilket fall som helst.
Skolans resurser ser inte bättre ut, så det är tufft för ungarna på förskolan och sen blir det tuffare en bra början ?

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Vi vet att våra ungar drabbas och nu dessutom så drabbas 40 ungar direkt och mitt i terminen.
Men det finns ingen analys på vilket sätt som det drabbar bara att det gör det.

Strängnäs kommun en barnkommun.
Inte på långa vägar...
Än ser jag inte att man nått upp till målen.
Man skär och skär i allas våra barns trygga framtid.
Det man redan nu kan veta är att det kommer att kosta mycket mer pengar.
Ansvaret får någon annan ta.
Någon annan som styr och förvaltar framtidens medborgare.
Kan bara säga att det gör ont att veta!

//Cattis