onsdag, januari 21, 2009

Vad säger rädda barnen om rätten till utbildning

Rätten till utbildning
Alla barn har rätt till utbildning av god kvalitet. Det handlar inte bara om möjligheten att gå i skolan. Utbildningen ska också ge varje barn möjlighet att utveckla sina talanger och förmågor. Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska ha tillgång till bra utbildning – och samma möjligheter i skolan.
En och en halv miljon barn i Sverige går till skolan varje dag. De flesta går med lätta steg, men för andra är det svårare. Några barn kommer från familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Andra är rädda för att bli mobbade. Åter andra tar sig till skolan i rullstol.
Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande skolmiljö, där de får möjlighet att utveckla sin personlighet och sina talanger. Eleverna har dessutom rätt att vara med och påverka sin utbildning och skolmiljö. De rättigheterna gäller för alla barn - oavsett om man kommer från en familj med dålig ekonomi, eller har en funktionsnedsättning, eller lever gömd i Sverige.
Alla stater som anslutit sig till Barnkonventionen har förbundit sig att göra sitt yttersta för att förverkliga barnets rättigheter. Det är staten som bär det yttersta ansvaret för att rättigheterna förverkligas - oavsett om utbildningen förvaltas av privata företag eller kommuner.
Rädda Barnen arbetar för att alla barn – särskilt de mest utsatta – ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/skolautbildning/Pages/default.aspx

Inga kommentarer: