måndag, november 10, 2008

Barnens situation i Strängnäs kommun

SN § 86 Dnr Pl SN/2008:361

Information


Brev från Catarina Hellmark-Eriksson

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Brev från Catarina Hellmark-Eriksson har inkommit till socialnämnden 2008-03-18 för kännedom gällande personalen och barnens situation i Strängnäs kommuns skolor.

Inga kommentarer: