måndag, november 17, 2008

Lägesbeskrivning

Beskrivning av läget i Stallarholmen och Mariefreds förskolor november 2008, sammanställt av Strängnäs Föräldranätverk.
Skrivningen har använts i samband med anmälningar mot Strängnäs kommun till Skolinspektionen.
Strängnäs kommun fattade i januari 2008 beslut om kraftiga ekonomiska nedskärningar inom barnomsorgen. Detta har lett till att verksamheten inom barnomsorgen i Strängnäs inte längre uppfyller skollagen eller läroplanens krav på pedagogisk verksamhet och säker barnomsorg.
Föräldrar till barn inom barnomsorgen har före och efter beslutet framfört protester och klagomål till skolledningen, tjänstemän och politiker i kommunen. Personalen på vissa förskolor har skrivit Konsekvensanalys inför det möte som kommunen hade gällande beslut om Elevpengen 2008. Detta har inte lett till någon förbättring inom verksamheten. Snarare märker vi som föräldrar att de konsekvenser som personalen befarade idag är en realitet.

”Det är svårigheter att ge barnen den omvårdnad och pedagogisk verksamhet som de enligt skollagen har rätt till, p.g.a. för lite personal. Tiden räcker inte till ”att se varje barn varje dag”, att uppmärksamma, samtala med, ge fysisk kontakt, se och känna av barnens hälsa fysiskt och psykiskt.”

Vi hänvisar till den skrivelse som personalen på Stallarholmens Förskola lämnade in till Strängnäs kommun den 13/2-08. Vi hänvisar även till den konsekvensanalys som personalen på samtliga förskolor i Mariefred ställde till Mariefredsnämnden 2008-02-12 samt MFN 2008-03-11 MFN § 39

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tjena Cattis

Tack detta behövs.

Vet många som vill vara med på detta.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Anonym!

Tyvärr ser detta ut att vara ett sätt att värna om det som vi prioriterar.

Tråkigt, mycket tråkigt.

Det gör mig inte glad alls.

//Cattis