tisdag, november 18, 2008

Kommunanställda riskerar att förlora sina jobb

I dagens nätupplaga av www.ekuriren.se kan man läsa att kommunanställda riskerar att förlora sina jobb.

http://www.ekuriren.se/link.php?id=762779

9 kommentarer:

Anonym sa...

Oj, det kan bli många som kan komma att förlora sina jobb.

Anonym sa...

Det är sorgligt att beslutande församlig inte har all fakta när liknande beslut fattas. Vad beror det på? Visste inte tjänstemännen vad som gällde eller fick de inte skriva det i förslaget till beslut?
/Rickard Rättrådig

Anonym sa...

På detta sätt så kanske kommunen slipper fundera på hur det går för dom anställda.

Då är det inte frågon om någon hänsyn till sist in först ut.

Ingen kommer att vara trygg.
Anställningstryggheten hur blir det med den kan man undra.
För det är väl upp till bolaget att söka efter den arbetskraft man behöver med rätt kompetens.

Man blir tvungen att söka jobb i en lågkonjuktur.

Smart drag.

Anonym sa...

Vad är det som pågår i Strängnäs kommun?

I och med den pågående nedmonteringen av Samhällsbyggnadskontoret ska
Park & Gatuenheten konkurrensutsättas ytterligare och bli en renodlad resultatbaserad produktionsenhet…. IGEN? Så har det varit förut i någon av dessa otaliga omorganisationer som den genomgått, men till skillnad mot nu så fanns det en verksamhet att konkurrera med.
Under de sista fyra åren har man låtit enheten sakta men säkert förtvina i väntan på kostsamma konsultutredningar, nyrekryteringar av chefstjänster och omorganisationer.
Varken pensionsavgångar, personal som flyttats till VA-enheten eller andra vakanta tjänster har återtillsatts. Dessutom har man under dessa år haft en chefssituation som vid det här laget torde vara riksbekant.
Anläggningsavdelningen som tidigare bestod av tre anläggningslag är idag helt obefintlig och de små anläggningsarbeten som man idag gör i egen regi (och som är nödvändiga för att dra in pengar till enheten) utförs av personal som till nöds för dagen kan ryckas ur andra avdelningar.
Gatuunderhållsavdelningen består av två man och verkstadspersonalen i den nya påkostade fordonsverkstaden uppgår till en man, tjänstemän oräknade.
Parkavdelningens personalstyrka minskar stadigt i antal och har dessutom under året inte fått några säsongsarbetare till hjälp.
Den nya beställarenheten i förvaltningen har fått i uppdrag att plocka medarbetare ur enheterna och då försvinner troligen ytterligare personal och kompetens.
Därpå påförs verksamheten allt högre kostnader i form av t.ex. högre hyra för den två år gamla Kvittenanläggningen som byggdes för enheten och som ska värmas upp med en elförbrukning för över 400 000 kr/år, kapitalkostnader för en tvätthall som felaktigt bekostades av taxekollektivet och som blev Park & Gatukontorets huvudvärk för 350 000 kr om året, hyreshöjningar för det nyrenoverade Thomasbadet som tydligen kom som en överraskning etc.etc.

Hur tror man att verksamheten ska kunna konkurrera med ”skuttarna på byn” som kommunchefen uttryckte det. Alla och envar inser ju att ekvationen inte går ihop. En privat entreprenör som räknar hem ett skötselavtal eller ett jobbobjekt skaffar sig erforderlig utrustning medan enheten t.ex. förfogar över en tjugo år gammal grävmaskin som inte klarar kommunens egna miljökrav för upphandling av tjänster på långa vägar. Den har man försökt få byta ut de senaste fem åren. Det kan aldrig bli fråga om konkurrens på lika villkor!
Eller är detta bara ett sätt för, att efter något års drift, göra en utvärdering som visar röda siffror i resultatet och därför anse sig ha fog för nedläggning? I så fall måste det finnas skonsammare sätt, både för personal och skattebetalare.

Hur kommer det sig att samma typ av verksamhet inom Mariefredsnämnden inte konkurrensutsätts?

Om man från kommunledningens sida på allvar har för avsikt att behålla verksamhet i egen regi måste den tillåtas en volym som bär sina egna kostnader. Det fattas inte underlag för det med tanke på hur många jobb som idag läggs ut. Man måste också se den samlade kunskap, erfarenhet, tillgänglighet och inte minst ambition som personalen har som en tillgång och parameter att konkurrera med vad gäller kommunens egna uppdrag.
När man vid någon framtida omorganisation beslutar sig för att bygga upp verksamheten igen, kommer det att kosta långt mer än de besparingar man anser sig göra med detta!

Mats Werner sa...

Förstår inte oron!

Den tycks utgå från att en verksamhet i kommunal regi är dyrare än motsvarande på den "fria marknaden"!
Är det så då?
Vi läste senast idag hur det blivit i Stockholm med Stockholm Entreprenad som helt såldes bort från den kommunala sfären men ändå lyckas hålla ev. konkurrenter stångna tack vare vissa markförvärv som ingick i transaktionen.

Men det är verkligen anmärkningsvärt att de som kommenterat alltså har utgångspunkten att den kommunalt bedrivan verksamheten inte tål konkurrens!!

Vad säger oss en sådan hållning?

Margit Urtegård sa...

Hej Cattis.

Facket visste ingenting om detta, säger Jansson. Det är väl fackets jobb att veta sådant? Jag blir bara matt.

MVH Margit

Anonym sa...

Re Mats Werner
Verksamheten har visst alla förutsättningar vara konkurrenskraftig, men det säger sig självt att så som den bedrivs idag är den allt annat än kostnadseffektiv.Det är inte rimligt att förvänta sig att den ska kunna konkurrera på en öppen marknad efter att man först låtit den vittra sönder under lång tid samtidigt som den dränerats på resurser och kompetens. Om drygt en månad ska verksamheten stå på egna ben enligt planerna och ingen har informerat personalen om hur det rent praktiskt ska gå till, och du har svårt att förstå dom anställdas oro. När man sedan läser kommunalrådet Tjernströms svar i dagens tidningartikel förstår man hur "involverade" våra styrande politiker är i den här processen.
Det, Mats Werner är anmärkningsvärt!

Anonym sa...

Margit
Facket har i allt väsentligt spelat ut sin roll som företrädare för sina medlemmar i stort. Vi har sett förut hur de ställer sig bakom beslut utan att varken rådfråga eller ens informera berörd personal.

hälsn. Claes

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Margit!

Facket!

Hur aktiva är dom vet jag inte, vill dom vara aktiva.

Kanske dom är upptagna av annat.

//Cattis