tisdag, november 04, 2008

Fritidsgrupperna allt större

Grupperna på fritids allt större
Skolverket har vid upprepade tillfällen konstaterat att fritidshemmens kvalitet inte uppmärksammas tillräckligt i kommunerna. Det är oroande att gruppstorlekarna fortsätter att växa och att personaltätheten har sjunkit ytterligare. Det riktade statsbidraget till både skola och fritidshem har inte medfört någon ökning av personaltätheten i fritidshemmen. Kommunerna har valt att inte prioritera fritidshemmen i detta sammanhang. Skolhuvudmännen måste uppmärksamma och åtgärda problemen. Skolverket anser att situationen nu är av en sådan art att även regeringen måste uppmärksammas på behovet av kvalitetshöjande åtgärder i fritidshemmen
http://www.skolverket.se/sb/d/2006/a/14016

2 kommentarer:

Mariefredsbon sa...

En bris av denna syn på samhället drar igenom Sverige. Klyftorna kommer öka och den vanliga människan allt mindre att säga till om. Tidigare regering gjorde ett dåligt jobb men nuvarande är tiofalt värre för vanliga individer. Men de som har pengar kommer få det bättre och vi kommer att bli ett litet mikroUsa i slutändan.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Mariefredsbon!

Denna verklighet vi är på väg in i känns och gör ont i kroppen, har just tittat på ett inslag om socialtjänstens vardag i Hovsjö.
Där väktare och trygghetslarm är en del av deras vardag.
Bilar som slås sönder eller eldas upp.
//Cattis