lördag, november 15, 2008

Barnomsorgpeng

Faktablad om budgetpropositionen för 2009 som överlämnades till riksdagen den 22 september 2008

Svensk förskola är unik. Genom lekfullt lärande i
en trygg miljö läggs en grund för barnens fortsatta
lärande. För att förskolans stora potential ska
utnyttjas ännu bättre tar regeringen nu tre viktiga
initiativ: ett stärkt pedagogiskt uppdrag, allmän
förskola från tre års ålder och införande av en barnomsorgspeng.

Stärkt pedagogiskt uppdrag
Regeringen vill förstärka förskolans pedagogiska
uppdrag. Syftet är att förskolan på ett ännu bättre
sätt ska kunna förbereda barnen för skolan.
Konkret handlar det om att målen i förskolans
läroplan ska förtydligas, särskilt vad gäller barnens
språkliga och matematiska utveckling. Regeringens
ambition är vidare att det ska finnas förskollärare
i varje förskola och att förskollärare ska ges
ett övergripande pedagogiskt ansvar. Slutligen:
Genom en särskild fortbildningssatsning – förskolelyftet
– ska förskollärare och barnskötare
ges möjlighet att förstärka sin kompetens. Totalt
omfattar förslagen 600 miljoner kronor under
perioden 2009–2011.

Allmän förskola för treåringar.
Förskolan ska vara öppen för alla barn, oavsett
bostadsort och familjesituation. Med dagens
bestämmelser får dock inte alla del av förskolans
verksamhet. Genom att avgiftsfri allmän förskola
införs även för barn från tre års ålder kommer
fler barn än tidigare att få tillgång till pedagogisk
verksamhet. Regeringen avser att föreslå att detta
införs från och med den 1 juli 2010, och beräknar
utgiften för 2010 till 220 miljoner kronor och därefter
440 miljoner kronor årligen. Kommunerna
kommer att kompenseras för dessa utgifter.

Barnomsorgspeng
Valfriheten och mångfalden bör öka i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg. En barnomsorgspeng
ger föräldrarna ökade förutsättningar
att välja den typ av verksamhet som passar för just

deras barn. I korthet innebär barnomsorgspengen
att kommunerna blir skyldiga att ge bidrag till enskilda
familjedaghem, flerfamiljssystem och andra
pedagogiska verksamhetsformer. Regeringens
avsikt är att barnomsorgspengen ska införas från
och med den 1 juli 2009 till en utgift av 135 miljoner
kronor. Från och med 2010 beräknas utgiften
till 220 miljoner kronor årligen. Kommunerna
kommer att kompenseras för dessa utgifter.


http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/17/38/b758dbf0.pdf

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Säga vad man vill om förslaget (att man poängterar familjedaghem som en del av det naturliga utbudet är bra), men den här regeringen gör helt rätt när man beslutar en sak som kommunerna ska genomföra: nämligen skickar med en penningpåse. Det var inte s-regeringens starka sida direkt. De gillade att fatta beslut över kommunernas huvuden och bidrog sällan med genomförandemedel.

Anonym sa...

jag tycker förslaget är toppen!
idag finns det föräldrar som inte har råd att ha kvar platsen hos mig eller att börja hos mig då kommunen tar betalt av föräldrar vars barn skulle gått gratis på kommunal förskola-de barn som har rätt till almänförskola. även jag får det väldigt knapert när "mina" barn får syskon eller deras föräldrar blir arbetslösa(eftersom "mina" barns skolpeng nästan halveras då)
så jag är självklart för en LIKA skolpeng för alla barn!

Och om jag skall se lite längre än till mig och "mina" barn så tror jag att detta kommer innebära mycket positiv för väldigt många barn och föräldrar.

Att själv få välja vem som skall ha ansvaret för det viktigaste man har om man väljer/måste arbeta. Att kunna välja att låta barnen stanna på hemmaplan tex genom att samarbeta med grannar/släkt/vänner). möjligheterna blir många med detta förslag. Förutom att göra dagarna lugnare och tryggare för barnen så kommer det även att ge föräldrar en tryggare och mindre stressig dag.

så tummen upp från mig!

jennifer med familjedaghemmet hjärterum

Anonym sa...

Kallar du dig inte för politiskt obunden ?

Du känns lite väl högerorienterad i många av dina egna artiklar och komentarer på andra bloggar.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Anonym!

Måste nog säga att jag varken känner till höger eller vänster, men du kanske ser det klart vad vet jag.

Det som är viktigt för mig är barnfrågor.

Kanske en dag att jag vet om jag är höger eller vänster.

Jag tycker det känns väldigt skönt att vara obunden.

Men det känns bra att du har koll, får väl ta hjälp av dig inför nästa val.

Framför allt gillar jag nya flexibla lösningar, som inte sitter fast i ett stelbent tänkande.

Med all respekt//Cattis