onsdag, november 12, 2008

Mål och budget för 2009

Ikväll så var vi alltså på Barn- och utbildningsnämndens möte i Strängnäs

Vår givna skyldighet för kvällen var att bevaka mål och budget för 2009.

Så då tog vi med oss några frågor som vår stora arbetsgrupp hade kommit fram till på kvällsmötet i måndags.

Frågor till BUN 2008-11-12


I redovisningen av mål och budget 2009 vill vi veta vart man redovisar vilka pengar som man ämnar använda för att höja personaltätheten i förskolan under 2009.

Hänvisar till redovisningar av åtgärder till skolverket Dnr. 51-2008:929
Daterad 2008-08-19 anmälan till skolverket från Catarina Hellmark-Eriksson

Jag citerar ”Pengarna kommer i huvudsak att användas för att höja personaltätheten i förskolan och till barn/elever i behov av särskilt stöd”

För tio månader sedan ställdes en fråga till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden.

Hur kan ni fatta beslut om elevpengen utan att ha en konsekvensanalys om vad beslutet innebär för barn?

Detta i sin tur ledde till ett medborgarförslag som sedan antogs av BUN 2008-09-17.

Hur kunde man ikväll fatta ett beslut då konsekvensanalysen presenteras vid sittande bord? Konsekvensanalysen delades ut först under nämndens möte.

Barnens bästa.(barnkonventionen artikel 3)

Vid fördelning av medlen inom budgetramen har stor hänsyn tagits till de yngre barnens behov. Utbildnings- och kulturkontorets och rektorernas bedömning är att förskolan och tidigare skolan i stort sett kan bedriva verksamheten utan större förändringar.

Senare skolan och gymnasieskolan kommer att behöva förändra sin organisation och minska sin personal med åtföljande konsekvenser för de äldre eleverna. Dessa förändringar beror i första hand på organisationsneddragningar p g a minskade elevkullar.

Vad innebär "i stort sett" kan bedriva verksamheten utan större förändringar?

Läser man i dokumentet för Stallarholmsskolan. Det budgetförslag vi arbetat fram är att betrakta som en prognos "mellan tummen och pekfingret" Det är en kompott av årets budget.

- Vad har detta för konsekvens för våra barn?

Vill också passa på att säga att man klubbade ja till budgeten, trots motstånd från oppositionen.

Så här säger Lärarnas Riksförbund Strängnäs kommunförening

2008-11-11

Konsekvensanalysen för grundskolan är inte fullständig. Ökningen av omkostnaderna för t ex mat, läromedel och löner är betydligt högre än 2,3 %

Gymnasieskolan konsekvensanalys visar att kommunen inte kan genomföra undervisning på gymnasienivå med denna budget.

Vi kan inte heller acceptera att kontoret meddelar att 32,5 tjänster försvinner i och med denna budget utan att veta hur det slår mot verksamheterna.

Vi anser att en strukturförändring av lokalerna skyndsamt måste göras. Tilldelade medel måste räcka till att bedriva pedagogisk verksamhet. Alltför stor andel går nu till lokalkostnader. Det är inte acceptabelt.

Strängnäs 11 nov 2008

Gun Lärnestad
Kommunombud LR Strängnäs

Sammanfattning av kvällen 32,5 personer måste leta nytt jobb.

I December skall alltså Mariefredsnämndens politiker fatta beslut som säkert innebär att fler blir arbetslösa.

Och vi kommer att få fler otrygga barn.

Men tänk om man säger Nej- vad händer då.

Hur många personer det blir totalt vet vi ännu inte.

http://www.ekuriren.se/link.php?id=760019

http://www.ekuriren.se/link.php?id=761063

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Intressant!
De 32,5 tjänsterna torde dock vara vad som blivit kvar av de 98 som skulle varslas. Så visst är det en viss förbättring för de anställda.

Men jag måste fråga: Du frågar vad som menas med "i stort sätt" - och det gör verkligen jag också. Vem har skrivit det och var? Och har Du skrivit av exakt?
Hälsn.
MATS

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Mats!

Eftersom Mariefredsnämnden ännu inte har beslutat om mål och budget, är som jag tolkar det bara de varsel som gäller för Strängnäs.

Mariefred tillkommer sedan eftersom man har en egen nämnd.

På gårdagens möte så presenterades en barnkonskekvensanalys. Konsekvensen delades ut som handling under mötets gång.

Konsekvensanalysen är daterad 2008-11-11
På sidan 4 så kan man läsa om verksamheternas egna preliminära konsekvensbeskrivningar.

På sidan 5 så skriver jag här exakt av det som står.
1,5 Stallarholmskolan.
Det budgetförslag vi arbetat fram är att betrakta som en prognos "mellan tummen och pekfingret" Det är en kompott av årets budget, utfallet för oktober och de siffror vi fått från UoK -kontoret. Hur som haver - ändamålen 420 - 422 genererar månatliga överskott hösten -08 som är av den arten att vi troligtvis klarar våren utan organisationsförändringar. Det problem som vi har är att hantera den samlade förskoleverksamheten - trots kraftiga nedskärningar och en personalmässigt mycket hård arbetsbelastning klarar vi inte att helt balansera hösten och det ser även "tufft" ut inför våren. Vi vet att vi har barn "på väg in". Frågan är bara om den kommande lågkonjukturen kommer att minska familjernas behov. Vi känner stor tveksamhet över att behöva varsla någon dagmamma - vi ber att få återkomma när vi borrat djupare.

Så är det skrivet.

Tycker att du bör läsa ett eget ex, det finns många tveksamma formuleringar och hur denna skrift är genomförd.

Erik Rundström rektor för Thomasgymnasiet har en detaljerad konsekvensanalys av förslag och åtgärder.

Som sagt var ett möte som inte lämnade oss föräldrar någon ro.

Med vänlig hälsning Cattis

Anonym sa...

Verksamhetschefen för Stallarholmsskolan skriver att man trots kraftiga nedskärningar och personalmässigt mycket hård arbetsbelastning förmodligen inte kommer att klara budget. Jag är plågsamt medveten om vad det faktiskt innebär. Man undrar ju om det inte borde börja gå upp för en och annan beslutsfattare och inflytelserik person att budget och verklighet är två vitt skilda saker. Jag blir förbannad när man inte tillsätter pengar till verksamheter som NÄTT OCH JÄMT HÅLLER NÄSAN OVANFÖR VATTENYTAN. Inte för att de slösat bort kommunala medel, utan för att de helt enkelt fått för lite pengar att till att börja med.
Sluta snacka om att ni är bekymrade och medvetna om problemet. Det är våra barn som inte får det som de har rätt till! Vi förväntar oss att de skall växa upp och bli hela människor och bidra till samhället som välfungerande skattebetalare. Ge dem då möjligheter till det!
Jag blir förbannad.
//Morsan

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Morsan!

Vi får hoppas att någon från de styrande kommer till våra drabbade orter för att se hur verkligheten ser ut.
Hoppas att vi som har startat föräldranätverket skickar klara signaler om hur våra barn har det.

Konsekvensanalysen som vi nu har bygger nog inte vad jag kan se på barnperspektivet.
Att hålla extra öppet som man satsar på är ju för att vi föräldrar ska kunna jobba eller studera. Men om barnen ska få det som lagar och läroplander kräver så är det en bit kvar.
Nu får vi se vad vi kan göra åt det hela.

Men det är inte kul att få vatten i näsan. Så vi får hoppas att barnen får flythjälp.
Hoppas bara att dom inte delar ut sim "puffar".

Tack för att du kommenterar morsan

Trevlig helg //Cattis